Tools

John W. Michalowski Jr*

1/3/2010

John Michalowski Sr and Amanda Michalowski.
St. Lukes Birthplace.
5 lbs 4 oz 18 in.

What's On